Contoh Soal Mengidentifikasi Kata yang Bermakna Simbolik/Majas/Kias | UN SMA 2020

ilmubindo.com- Kali ini admin akan membagikan contoh soal UN Bahasa Indonesia kelas XII lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan. Semoga contoh soal yang admin bagikan ini dapat membantu anak didik dalam mencari soal-soal terbaru seputar UN Bahasa Indonesia yang dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. Dan harapannya contoh soal yang admin bagikan ini dapat memberikan dampak positif yang baik bagi perkembangan anak didik di sekolah, khususnya dalam mengerjakan soal-soal UN yang diujikan. Selamat belajar dan semoga sukses.

Contoh Soal Mengidentifikasi Kata yang Bermakna Simbolik/Majas/Kias | UN SMA 2020
www.ilmubindo.com

1. Bacalah kutipan puisi berikut!
Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api
Bagaimana mungkin kita bernegara
Bila tidak mampu mempertahankan wilayahnya
Bagaimana mungkin kita berbangsa 
Bila tidak mampu mempertahankan kepastian hidup bersama?
Itulah sebabnya
Kami tidak ikhlas
Menyerahkan Bandung kepada tentara Inggris
Dan akhirnya kami bumi hanguskan kota tercinta itu
Sehingga menjadi lautan api
....

Kata lautan api dalam kutipan puisi tersebut melambangkan ....
A. laut yang berwarna merah
B. api yang berada di lautan
C. mengarungi sekumpulan api
D. kumpulan api yang sangat besar
E. keadaan yang sangat mengerikan

Jawaban: E
Puisi ialah suatu karya sastra yang menggunakan bahasa pada dan mengandung makna tertentu. Bahasa yang digunakan dalam puisi bermakna kias (makna tidak sebenarnya). Makna kata lautan api dalam puisi tersebut adalah keadaan yang sangat mengerikan.

2. Bacalah kutipan puisi berikut!
Belajar Membaca
Kakiku luka
luka kakiku
kakikau lukakah
lukakah kakikau
kalau kakikau luka
lukakukah kakikau
kakiku luka
lukakaukah kakiku
kalau lukaku lukakau
kakiku kakikaukah
kakikaukah kakiku
kakiku luka kaku
kalau lukaku kaku
lukakakukakiku lukakakukakikaukah
lukakakukakikaukah lukakakukakiku

Kata kaki dalam kutipan puisi tersebut melambangkan ....
A. kelakuan
B. penyakit
C. perasaan
D. kekuatan
E. kelemahan

Jawaban: C
Puisi ialah suatu karya sastra yang menggunakan bahasa pada dan mengandung makna tertentu. Bahasa yang digunakan dalam puisi bermakna kias (makna tidak sebenarnya). Makna kata kaki dalam puisi tersebut adalah perasaan.

3. Bacalah kutipan puisi berikut!
Bencana
Kini kota menjadi mati
kaku dan membeku
aku sungguh tak sanggup
melihat orang menjadi ikan
dihanyutkan oleh bandang
selepas gaduh di padi benderang itu
aku benar-benar kehilangan sejarah
tentang cerita yang memendam rasa

Makna kata kota dalam larik puisi tersebut adalah ....
A. kehidupan
B. kesenangan
C. keindahan
D. kejujuran
E. kesedihan

Jawaban: A
Kata lambang/simbol ialah pilihan kata dalam puisi yang menyirartkan sesuatu. Kata lambang/simbol mempunyai ciri bermakna konotasi (makna tidak sebenarnya). Pada kutipan puisi tersebut, terdapat kata kota yang berarti kehidupan.

4. Bacalah kutipan puisi berikut!
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu
kepada api yang menjadikan abu
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan
kepada hujan yang menjadikannya tiada

Makna lambang kata abu adalah ....
A. cinta
B. kesedihan
C. kelemahan
D. pengorbanan
E. kemesraan

Jawaban: D
Kata lambang/simbol ialah pilihan kata dalam puisi yang menyirartkan sesuatu. Kata lambang/simbol mempunyai ciri bermakna konotasi (makna tidak sebenarnya). Pada kutipan puisi tersebut, terdapat kata abu yang berarti pengorbanan.

5. Bacalah kutipan puisi berikut!
Sebuah Lok Hitam 
Buat Sang Pemimpin
Sebuah lok hitam
Terlepas dari gerbong
Sendiri melancar dalam kelam
Ia menderam ia melolong
Ada lok hitam meluncur sendirian
Kami yang melihatnya bertanya keheranan:
Kemanakah lok berjalan
Adakah stasiun penghabisan
Jauh di depan lok ada sinyal kelihatan
Jauh di depan hanya malam terhampar di jalan
Selintas pikiran asosiatif di Jalan Pengangsaan
Barat Jakarta

Makna kata lambang/simbol lok hitam adalah ....
A. pemikir
B. penduduk
C. pemimpin
D. peserta
E. pengacau

Jawaban: C
Kata lambang/simbol ialah pilihan kata dalam puisi yang menyirartkan sesuatu. Kata lambang/simbol mempunyai ciri bermakna konotasi (makna tidak sebenarnya). Pada kutipan puisi tersebut, terdapat kata lok hitam yang diartikan sebagai sesuatu yang ada di depan. Kata lok hitam tersebut dapat diartikan sebagai seorang pemimpin.

6. Bacalah kutipan puisi berikut!
Sajadah Panjang
Ada sajadah panjang terbentang
Dari kaki buaian
Sampai ke tepi kuburan hamba
Kuburan hamba bila mati
Ada sajadah penjang terbentang
Hamba tunduk dan sujud
Di atas sajadah yang panjang ini
Diselingi sekedar interupsi

Makna kata sajadah dalam puisi tersebut adalah ....
A. kin untuk alas sujud
B. kehidupan di dunia
C. waktu untuk beribadah
D. tempat untuk salat
E. kesempatan beramal

Jawaban: C
Kata lambang/simbol ialah pilihan kata dalam puisi yang menyirartkan sesuatu. Kata lambang/simbol mempunyai ciri bermakna konotasi (makna tidak sebenarnya). Pada kutipan puisi tersebut, terdapat kata sajadah yang berarti waktu untuk beribadah.

Demikianlah yang dapat admin bagikan tentang contoh soal UN Bahasa Indonesia kelas XII SMA lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan. Semoga contoh soal yang admin bagikan ini dapat memberikan dampak positif yang baik bagi anak didik dalam mengerjakan soal-soal UN yang diujikan nantinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.